Błąd
 • Błąd krytyczny rozszerzenia [sigplus]: Dla folderu galerii obrazów galeria oczekiwana jest względna ścieżka do folderu startowego określonego w konfiguracji rozszerzenia w zapleczu systemu Joomla!.

Główna kategoria

ENERGETYKA SOLARNA ENSOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ realizuje projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla osi priorytetowej III Konkurencyjność MŚP, Działanie 3.2 Innowacje w MŚP pt. „Zakup nowych środków trwałych celem podniesienia konkurencyjności firmy i wprowadzenia na rynek uniwersalnych wielkogabarytowych konstrukcji montażowych z przeznaczeniem dla solartermii i fotowoltaiki”.

Celem realizacji projektu jest zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, dzięki którym możliwe jest wprowadzenie na rynek nowego produktu – wielkogabarytowej, uniwersalnej konstrukcji montażowej z przeznaczeniem do zastosowania w solartermii (kolektorów słonecznych termicznych i hybrydowych) oraz w fotowoltaice.

Wartość projektu: 1 157 553,00 zł

Wysokość wkładu z Funduszy Europejskich: 799 935,00 zł

loga

KATALOGI PRODUKTÓW

Katalog 2021 Solartermia

Katalog 2022 Grupy pompowe

 

Dane techniczne

Dane techniczne kolektor ES2V2,0 HE - na zapytanie

Dane techniczne kolektor EM2V2,0 Al-Cu SLIM

Dane techniczne kolektor EM1V2,0 Al-Cu

Dane techniczne kolektor ES2V2,0 Al

Dane techniczne kolektor ES2V2,65

Dane techniczne kolektor ES2V2,52 Al-Cu - na zapytanie

Dane techniczne kolektor ES2V2,65 Al-Cu - na zapytanie

Dane techniczne kolektor ES2H2,65 Al-Cu

Dane techniczne kolektor ES2V4,0 Al

Dane techniczne kolektor ES2V5,23S

Dane techniczne kolektor ES2V10,41

Dane techniczne kolektor E-PVT 2,0 315Wp

Dane techniczne kolektor E-PVT 2,0v2 320Wp

 

Certyfikaty Solar Keymark

Solar Keymark ES2V2,0 HE - PL

Solar Keymark EM1V2,0 AL-CU - PL

Solar Keymark ES2V2,0 AL - PL

Solar Keymark ES2V2,65 - PL

Solar Keymark ES2V/2,52 AL-CU - PL

Solar Keymark ES2V2,65 AL-CU - PL

 

Instrukcje montażu

Instrukcja montażu kolektorów dach płaski

Instrukcja montażu kolektorów dach skośny dachówka

Instrukcja montażu kolektorów dach skośny blacha-papa

Instrukcja montażu kolektorów próżniowych

 

Instrukcje do grup pompowych o C.O.

GRUPA POMPOWA DO CO ENBOX SIMPLE BEZ PODMIESZANIA - DN 25

GRUPA POMPOWA DO CO ENBOX TM 3560 Z ZAWOREM TERMOSTATYCZNYM 35-60°C - DN 25

GRUPA POMPOWA DO CO ENBOX TM 2043 Z ZAWOREM TERMOSTATYCZNYM 20-43°C DN 25

GRUPA POMPOWA DO CO ENBOX MIX 3D Z ZAWOREM 3-DROGOWYM I SIŁOWNIKIEM ARA600 DN25

GRUPA POMPOWA DO CO ENBOX MIX 3D Z ZAWOREM 3-DROGOWYM BEZ SIŁOWNIKA DN25

GRUPA POMPOWA DO CO ENBOX MIX 3D Z ZAWOREM 3-DROGOWYM I SIŁOWNIKIEM STAŁOTEMPERATUROWYM CRA11 Dn25

GRUPA POMPOWA DO CO ENBOX MIX Z 4-DROGOWYM ZAWOREM MIESZAJĄCYM DN25

Instrukcje do grup pompowych solarnych

JEDNODROGOWA GRUPA POMPOWA Z POMPĄ GRUNDFOS UPM3 SOLAR 15-75

DWUDROGOWA GRUPA POMPOWA Z POMPĄ GRUNDFOS UPM3 25-145

DWUDROGOWA GRUPA POMPOWA GRUNDFOS SOLAR UPM3 15-75

DWUDROGOWA GRUPA POMPOWA WILO YONOS PARA ST15 7,0 PWM2

PRODUCT CATALOGUES

Catalogue 2021 Solar Thermal Solutions

Catalogue 2022 Pump Groups

 

SOLAR COLLECTORS 

 

Technical data

Technical data ES2V2,0 HE - on request

Technical data EM1V2,0 AL-CU

Technical data EM2V2,0 AL-CU - on request

Technical data EM2V2,0 AL-CU SLIM

Technical data ES2V2,0 AL

Technical data ES2V2,65

Technical data ES2V2,52 AL-CU - on request

Technical data ES2V2,65 AL-CU - on request

Technical data E-PVT 2,0 315Wp

Technical data E-PVT 2,0 320Wp

 

Solar Keymark certificates

Solar Keymark ES2V2,0 HE - DE

Solar Keymark EM1V2,0 AL-CU - DE

Solar Keymark EM2V2,0 AL-CU - DE

Solar Keymark ES2V2,0 AL- DE

Solar Keymark ES2V2,65 - DE

Solar Keymark ES2V2,52 AL-CU - DE

Solar Keymark ES2V2,65 AL-CU - DE

 

Manuals

Manual for solar collectors flat roof

Manual for solar collectors inclined tile roof

Manual for solar collectors inclined paper, metal roof

Manual for vacuum collector installation

 

Manuals for pump groups for central heating

PUMP GROUP FOR CENTRAL HEATING ENBOX SIMPLE - DN 25ENBOX SIMPLE - DN 25

PUMP GROUP FOR CENTRAL HEATING ENBOX TM 3560 - DN 25

PUMP GROUP FOR CENTRAL HEATING ENBOX TM 2043 - DN 25

PUMP GROUP FOR CENTRAL HEATING ENBOX MIX 3D PREMIUM WITH SERVOMOTOR DN 25

PUMP GROUP FOR CENTRAL HEATING ENBOX MIX 3D PREMIUM WITHOUT SERVOMOTOR - DN25

PUMP GROUP FOR CENTRAL HEATING MIX 3D CONSTANS - DN 25

PUMP GROUP FOR CENTRAL HEATING MIX 4D - DN 25

 

Manuals for solar stations

SINGLE SOLAR STATION WITH GRUNDFOS PUMP UPM3 SOLAR 15-75

DOUBLE SOLAR STATION WITH GRUNDFOS PUMP UPM3 SOLAR 15-75

DOUBLE SOLAR STATION WITH GRUNDFOS PUMP UPM3 SOLAR 25-145

DOUBLE SOLAR STATION WITH WILO PUMP YONOS PARA ST15 7,0 PWM2

Projektowanie i generalne wykonawstwo

farm fotowoltaicznych

Nasze doświadczenie w projektowaniu i produkcji kolektorów cieczowych i hybrydowych oraz montażu instalacji solarnych i hybrydowych wykorzystujemy w realizacji projektów instalacji fotowoltaicznych.

Zajmujemy się projektowaniem i generalnym wykonawstwem takich instalacji. Możemy również zapewnić realizację inwestycji „pod klucz” – od pozyskania środków, przez dostawę i montaż, aż po serwis pogwarancyjny.

Zapewniamy kompletne rozwiązania w zakresie ww. instalacji poprzez:

 • pomoc w uzyskaniu dotacji do inwestycji,
 • opracowanie Studium Wykonalności i Wniosków aplikacyjnych,
 • wykonanie pełnej dokumentacji projektowej,
 • uzyskanie niezbędnych pozwoleń,
 • generalne wykonawstwo inwestycji,
 • serwis gwarancyjny i pogwarancyjny,
 • pełne doradztwo na każdym etapie inwestycji.

 

Specjalizujemy się w realizacji instalacji fotowoltaicznych w zakresach:

 • 50 – 500 kW
 • 500 kW – 10 MW

Proponujemy najwyższej klasy urządzenia oraz konstrukcje wsporcze przeznaczone do odpowiedniego gruntu lub konstrukcji dachu. Stosujemy najnowocześniejsze światowe rozwiązania techniczne z inwestycji realizowanych w innych krajach i aplikujemy je w Polsce.

Nasz zespół zrealizował wiele projektów od 1 do 5 MW. Biorąc pod uwagę doświadczenie kadry oraz nasze możliwości organizacyjno – kapitałowe jesteśmy dobrym i godnym zaufania partnerem dla Inwestorów zainteresowanych takimi projektami.

Jesteśmy dla Inwestora partnerem, który nie tylko sprawnie i prawidłowo dokona realizacji inwestycji, ale także w pełni odpowiedzialnie wywiąże się z wszelkich obowiązków serwisowo – gwarancyjnych.

Nasi partnerzy:

 loga fotowoltaika

Realizacje:

 

 

  

Grupy pompowe to modułowe rozwiązanie zapewniające cyrkulację czynnika w instalacji oraz regulację i kontrolę jego właściwości.
Forma bloku złożonego z pompy oraz niezbędnej armatury pozwala na uporządkowanie kotłowni, jednocześnie oszczędzając
czas instalatora. Wszystkie elementy są wykonane z trwałych materiałów oraz z dbałością o szczegóły, co zapewnia długoletnią
i bezawaryjną pracę. Całość zamknięta jest w obudowie z EPP ograniczającej straty ciepła. Grupy pompowe wykorzystuje się w
instalacjach solarnych, systemach ogrzewania podłogowego oraz wszelkich innych układach sterowania ogrzewaniem i chłodzeniem.

POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES

Wprowadzona polityka prywatności i plików cookies opisuje stosowane przez Energetykę Solarną ensol Sp. zo.o. zasady postępowania       

z danymi osobowymi przy jednoczesnym wykorzystaniu plików cookies i innych technologii w ramach niniejszej strony internetowej www.ensol.pl

1. Informacje ogólne

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Energetyka Solarna ensol sp. z o.o. z siedzibą pod adresem:

  ul. Piaskowa 11,
  47-400 Racibórz
  NIP: 639-192-95-29
  REGON: 270213436
  Numer rejestrowy BDO: 000040909

 2. Przez użyte w niniejszej polityce prywatności i plików cookies sformułowanie „Strona www” należy rozumieć stronę internetową dostępną pod adresem www.ensol.pl

2. Dane osobowe

 1. Dane osobowe to, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
  27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
  osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
  (zwanym: RODO), informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej.
 2. W przypadku korzystania ze Strony www takimi danymi mogą być np. adres e-mail lub adres IP.
 3. We wszelkich kwestiach dotyczących ochrony Twoich danych osobowych możesz się skontaktować z
  nami za pośrednictwem adresu mailowego: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 4. Twoje dane pozyskane przez nas mogą być przetwarzane w następujących celach:
  1. prowadzenia analiz i statystyk na potrzeby prowadzonej przez nas działalności gospodarczej;
  2. prowadzenia działań marketingowych podejmowanych przez nas samodzielnie lub we
   współpracy z innymi podmiotami (jeśli wyraziłeś w tym zakresie odrębną zgodę);
  3. wynikających z prawnie uzasadnionych naszych interesów (chodzi tu np. o sytuacje, w których
   przetwarzanie Twoich danych jest uzasadnione z uwagi na nasze usprawiedliwione potrzeby, co
   obejmuje między innymi konieczność zapewnienia bezpieczeństwa);
  4. wywiązania się przez nas z obowiązku stosowania tzw. zasady rozliczalności, czyli obowiązku
   wykazania przez nas przestrzegania przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.
 5. Dane przetwarzane są zgodnie z prawem i nie są poddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z
  celami przewidzianymi przez prawo. Dane są zbieranie jedynie w adekwatnym, niezbędnym i
  koniecznym zakresie w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane.
 6. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością.
  Energetyka Solarna ensol sp. z o.o. dokłada wszelkich starań, aby chronić przekazywane nam dane
  osobowe przed nieuprawnionym dostępem do nich osób trzecich.
 7. Podanie danych jest dobrowolne.
 8. Nie udostępniamy danych osobowych żadnym nieuprawnionym odbiorcom. Możemy powierzyć
  innemu podmiotowi przetwarzanie danych osobowych w naszym imieniu. Dane mogą być
  udostępniane jedynie podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy bezwzględnie
  obowiązujących przepisów prawa.
 9. Twoje dane będą przekazywane dostawcom usług i rozwiązań informatycznych, z których korzystamy,
  organom publicznym, w tym sądom, na ich uzasadnione żądanie, prawnikom i doradcom działającym
  na nasze zlecenie, w przypadku gdy będzie to konieczne dla obrony przed roszczeniami lub w celu
  dochodzenia przez nas roszczeń.

3. Prawa w związku z przetwarzaniem danych osobowych

 1. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, możesz skorzystać z następujących praw:
  1. prawo do uzyskania potwierdzenia czy przetwarzamy Twoje dane osobowe, a także prawo do
   informacji o tym, jakie są to dane;
  2. prawo do żądania sprostowania (poprawienia) lub uzupełnienia Twoich danych osobowych
   jeśli są niekompletne lub nieprawidłowe;
  3. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych;
  4. prawo do żądania usunięcia Twoich danych osobowych;
  5. prawo do przenoszenia danych;
  6. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych;
  7. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych;
  8. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
  9. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorującego ochronę danych osobowych.
 2. Aby skorzystać z przysługujących praw, o których mowa w punktach od a) do h) należy wysłać
  wiadomość mailową pod adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

4. Pliki cookies

 1. Podczas korzystania przez Ciebie ze Strony www na Twoim urządzeniu końcowym (np. komputerze,
  smartfonie czy tablecie) zapisywane są tzw. pliki cookies (ciasteczka) czyli niewielkie pliki (w
  szczególności tekstowe), zawierające informacje potrzebne do prawidłowego korzystania ze Strony
  www. Dzięki zapisaniu tych plików na Twoim urządzeniu możliwe jest m. in.:
  • zbieranie danych statystycznych Strony www, co umożliwia nam rozwijanie jej zasobów
   zgodnie z preferencjami odwiedzających ją osób.
 2. Pamiętaj, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia
  przechowywanie plików cookies na Twoim urządzeniu końcowym. W takiej sytuacji, korzystanie z
  naszej Strony może być utrudnione.
 3. Warto wiedzieć, że pliki cookies mogą być usunięte po ich zapisaniu, poprzez odpowiednie funkcje
  przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi
  dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzystasz.

5. Inne technologie

 1. Miej proszę na uwadze, że możemy również stosować następujące technologie śledzące działania
  podejmowane przez Ciebie w ramach Strony www:
  • kod śledzenia Google Analitycs – w celu analizy statystyk Strony www;
  • śledzenie konwersji i tag remarketingowy Google AdWords – do mierzenia skuteczności
   reklamowania naszych usług / produktów za pośrednictwem platformy Google AdWords oraz
   optymalizacji pojawiających się tam naszych reklam wykorzystujemy śledzenie konwersji i
   remarketing;

6. Logi serwera

 1. Korzystanie ze Strony www wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana
  jest Strona www.
 2. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. Twój
  adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym.
 3. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.
 4. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze Strony
  www i nie są wykorzystywane w celu ich identyfikacji.

7. Zmiana Polityki prywatności i plików cookies

 1. Niniejsza Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby zostanie zaktualizowana.

Manipulator obrotowy z układem podciśnieniowym - 2 sztuki - rozstrzygnięte

Zapraszamy do składania ofert w zakresie dostawy, montażu i uruchomienia dwóch sztuk manipulatorów obrotowych z układem podciśnieniowym, która jest planowana w ramach projektu pt. „Wdrożenie innowacyjnego kolektora wielkopowierzchniowego dla systemów magazynowania energii” w ramach „Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój” (POIR ) dla Energetyka Solarna Ensol Sp. z o.o. z siedzibą w Raciborzu (47-400), przy ul. Piaskowej 11.

Termin składania ofert trwa od dnia 15.01.2020 r. do dnia 17.02.2020 r. do godz. 16:00.

Wszelkie informacje niezbędne do przedstawienia oferty znajdą Państwo w załącznikach.

Uprzejmie prosimy o złożenie oferty w formie papierowej na załączonych formularzach, które są dostępne do pobrania w wersji edytowalnej.

W razie pytań prosimy o kontakt mailowy bądź telefoniczny.

11 05 ENSOL zapytanie ofertowe z załącznikami

11 05 ENSOL załącznik 2 Formularz Oferty

11 05 ENSOL załącznik 3 Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych

11 05 ENSOL załącznik 4 Specyfikacja techniczna przedmiotu oferty

11 05 ENSOL informacja o wyniku postępowania ofertowego

 

Urządzenie do czyszczenia wibracyjnego - rozstrzygnięte

Zapraszamy do składania ofert w zakresie dostawy, montażu i uruchomienia urządzenia do czyszczenia wibracyjnego, która jest planowana w ramach projektu pt. „Wdrożenie innowacyjnego kolektora wielkopowierzchniowego dla systemów magazynowania energii” w ramach „Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój” (POIR ) dla Energetyka Solarna Ensol Sp. z o.o. z siedzibą w Raciborzu (47-400), przy ul. Piaskowej 11.

Termin składania ofert trwa od dnia 21.11.2019 r. do dnia 23.12.2019 r. do godz. 16:00.

Wszelkie informacje niezbędne do przedstawienia oferty znajdą Państwo w załącznikach.

Uprzejmie prosimy o złożenie oferty w formie papierowej na załączonych formularzach, które są dostępne do pobrania w wersji edytowalnej.

W razie pytań prosimy o kontakt mailowy bądź telefoniczny.

13 11 ENSOL zapytanie ofertowe z załącznikami

13 11 ENSOL załącznik 2 Formularz Oferty

13 11 ENSOL załącznik 3 Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych

13 11 ENSOL załącznik 4 Specyfikacja techniczna przedmiotu oferty

13 11 ENSOL informacja o wyniku postępowania ofertowego

 

Wyciskarka laserowa do blach- rozstrzygnięte


Zapraszamy do składania ofert w zakresie dostawy, montażu i uruchomienia wycinarki laserowej do blach, która jest planowana w ramach projektu pt. „Wdrożenie innowacyjnego kolektora wielkopowierzchniowego dla systemów magazynowania energii” w ramach „Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój” (POIR ) dla Energetyka Solarna Ensol Sp. z o.o. z siedzibą w Raciborzu (47-400), przy ul. Piaskowej 11.

Termin składania ofert trwa od dnia 06.11.2019 r. do dnia 09.12.2019 r. do godz. 16:00.

Wszelkie informacje niezbędne do przedstawienia oferty znajdą Państwo w załącznikach.

Uprzejmie prosimy o złożenie oferty w formie papierowej na załączonych formularzach, które są dostępne do pobrania w wersji edytowalnej.

W razie pytań prosimy o kontakt mailowy bądź telefoniczny.

 

14 06 ENSOL zapytanie ofertowe z załącznikami

14 06 ENSOL załącznik 2 Formularz Oferty

14 06 ENSOL załącznik 3 oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych

14 06 ENSOL załącznik 4 Specyfikacja techniczna przedmiotu oferty

14 06 ENSOL informacja o wyniku postępowania ofertowego

 

Urządzenie do wyciskania otworów w rurach - rozstrzygnięte

Zapraszamy do składania ofert w zakresie dostawy, montażu i uruchomienia urządzenia do wyciskania otworów w rurach, która jest planowana w ramach projektu pt. „Wdrożenie innowacyjnego kolektora wielkopowierzchniowego dla systemów magazynowania energii” w ramach „Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój” (POIR ) dla Energetyka Solarna Ensol Sp. z o.o. z siedzibą w Raciborzu (47-400), przy ul. Piaskowej 11.

Termin składania ofert trwa od dnia 15.10.2019 r. do dnia 18.11.2019 r. do godz. 16:00.

Wszelkie informacje niezbędne do przedstawienia oferty znajdą Państwo w załącznikach.

Uprzejmie prosimy o złożenie oferty w formie papierowej na załączonych formularzach, które są dostępne do pobrania w wersji edytowalnej.

W razie pytań prosimy o kontakt mailowy bądź telefoniczny.

12 14 ENSOL zapytanie ofertowe z załącznikami

12 14 ENSOL załącznik 2 Formularz Oferty

12 14 ENSOL załącznik 3 oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych

12 14 ENSOL załącznik 4 Specyfikacja techniczna przedmiotu oferty

12 14 ENSOL załącznik 5 oświadczenie urządzenie używane

12 14 ENSOL informacja o wyniku postępowania ofertowego

 

Automat tokarski - rozsztrzygnięte

Zapraszamy do składania ofert w zakresie dostawy, montażu i uruchomienia automatu tokarskiego, która jest planowana w ramach projektu pt. „Wdrożenie innowacyjnego kolektora wielkopowierzchniowego dla systemów magazynowania energii” w ramach „Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój” (POIR ) dla Energetyka Solarna Ensol Sp. z o.o. z siedzibą w Raciborzu (47-400), przy ul. Piaskowej 11.

Termin składania ofert trwa od dnia 27.09.2019 r. do dnia 29.10.2019 r. do godz. 16:00.

Wszelkie informacje niezbędne do przedstawienia oferty znajdą Państwo w załącznikach.

Uprzejmie prosimy o złożenie oferty w formie papierowej na załączonych formularzach, które są dostępne do pobrania w wersji edytowalnej.

W razie pytań prosimy o kontakt mailowy bądź telefoniczny.

10 10 ENSOL zapytanie ofertowe z załącznikami

10 10 ENSOL załącznik 2 Formularz Oferty

10 10 ENSOL załącznik 3 Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych

10 10 ENSOL załącznik 4 Specyfikacja techniczna przedmiotu oferty

10 10 ENSOL informacja o wyniku postępowania ofertowego

Automat tokarski - rozsztrzygnięte

Zapraszamy do składania ofert w zakresie dostawy, montażu i uruchomienia automatu tokarskiego, która jest planowana w ramach projektu pt. „Wdrożenie innowacyjnego kolektora wielkopowierzchniowego dla systemów magazynowania energii” w ramach „Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój” (POIR ) dla Energetyka Solarna Ensol Sp. z o.o. z siedzibą w Raciborzu (47-400), przy ul. Piaskowej 11.

Termin składania ofert trwa od dnia 27.09.2019 r. do dnia 29.10.2019 r. do godz. 16:00.

Wszelkie informacje niezbędne do przedstawienia oferty znajdą Państwo w załącznikach.

Uprzejmie prosimy o złożenie oferty w formie papierowej na załączonych formularzach, które są dostępne do pobrania w wersji edytowalnej.

W razie pytań prosimy o kontakt mailowy bądź telefoniczny.

9 09 ENSOL zapytanie ofertowe z załącznikami

9 09 ENSOL załącznik 2 Formularz Oferty

9 09 ENSOL załącznik 3 Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych

9 09 ENSOL załącznik 4 Specyfikacja techniczna przedmiotu oferty

9 09 ENSOL informacja o wyniku postępowania ofertowego

 

Wielostanowiskowa drukarka 3D - rozsztrzygnięte

Zapraszamy do składania ofert w zakresie dostawy, montażu i uruchomienia wielostanowiskowej drukarki 3D, która jest planowana w ramach projektu pt. „Wdrożenie innowacyjnego kolektora wielkopowierzchniowego dla systemów magazynowania energii” w ramach „Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój” (POIR ) dla Energetyka Solarna Ensol Sp. z o.o. z siedzibą w Raciborzu (47-400), przy ul. Piaskowej 11.

Termin składania ofert trwa od dnia 23.09.2019 r. do dnia 25.10.2019 r. do godz. 16:00.

Wszelkie informacje niezbędne do przedstawienia oferty znajdą Państwo w załącznikach.

Uprzejmie prosimy o złożenie oferty w formie papierowej na załączonych formularzach, które są dostępne do pobrania w wersji edytowalnej.

W razie pytań prosimy o kontakt mailowy bądź telefoniczny.

8 04 ENSOL zapytanie ofertowe z załącznikami

8 04 ENSOL załącznik 2 Formularz Oferty

8 04 ENSOL załącznik 3 Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych

8 04 ENSOL załącznik 4 Specyfikacja techniczna przedmiotu oferty

8 04 ENSOL informacja o wyniku postępowania ofertowego

 

Wiertarka kadłubowa - rozstrzygnięte

Zapraszamy do składania ofert w zakresie dostawy, montażu i uruchomienia wiertarki kadłubowej, która jest planowana w ramach projektu pt. „Wdrożenie innowacyjnego kolektora wielkopowierzchniowego dla systemów magazynowania energii” w ramach „Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój” (POIR ) dla Energetyka Solarna Ensol Sp. z o.o. z siedzibą w Raciborzu (47-400), przy ul. Piaskowej 11.

Termin składania ofert trwa od dnia 23.07.2019 r. do dnia 26.08.2019 r. do godz. 16:00.

Wszelkie informacje niezbędne do przedstawienia oferty znajdą Państwo w załącznikach.

Uprzejmie prosimy o złożenie oferty w formie papierowej na załączonych formularzach, które są dostępne do pobrania w wersji edytowalnej.

W razie pytań prosimy o kontakt mailowy bądź telefoniczny.

7 12 ENSOL zapytanie ofertowe z załącznikami

7 12 ENSOL załącznik 2 Formularz Oferty

7 12 ENSOL załącznik 3 Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych

7 12 ENSOL załącznik 4 Specyfikacja techniczna przedmiotu oferty

7 12 ENSOL informacja o wyniku postępowania ofertowego

 

Mechaniczne nożyce gilotynowe do blach - rozstrzygnięte

Zapraszamy do składania ofert w zakresie dostawy, montażu i uruchomienia mechanicznych nożyc gilotynowych do blach, która jest planowana w ramach projektu pt. „Wdrożenie innowacyjnego kolektora wielkopowierzchniowego dla systemów magazynowania energii” w ramach „Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój” (POIR ) dla Energetyka Solarna Ensol Sp. z o.o. z siedzibą w Raciborzu (47-400), przy ul. Piaskowej 11.

Termin składania ofert trwa od dnia 10.07.2019 r. do dnia 12.08.2019 r. do godz. 16:00.

Wszelkie informacje niezbędne do przedstawienia oferty znajdą Państwo w załącznikach.

Uprzejmie prosimy o złożenie oferty w formie papierowej na załączonych formularzach, które są dostępne do pobrania w wersji edytowalnej.

W razie pytań prosimy o kontakt mailowy bądź telefoniczny.

6 07 ENSOL zapytanie ofertowe wraz z załącznikami

6 07 ENSOL załącznik 2 Formularz Oferty

6 07 ENSOL załącznik 3 oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych

6 07 ENSOL załącznik 4 Specyfikacja techniczna przedmiotu oferty

6 07 ENSOL załącznik 5 oświadczenie urządzenie używane

6 07 ENSOL informacja o wyniku postępowania ofertowego

 

Robot spawalniczy TIG - rozstrzygnięte

Zapraszamy do składania ofert w zakresie dostawy, montażu i uruchomienia robota spawalniczego TIG, która jest planowana w ramach projektu pt. „Wdrożenie innowacyjnego kolektora wielkopowierzchniowego dla systemów magazynowania energii” w ramach „Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój” (POIR ) dla Energetyka Solarna Ensol Sp. z o.o. z siedzibą w Raciborzu (47-400), przy ul. Piaskowej 11.

 

Termin składania ofert trwa od dnia 21.05.2019 r. do dnia 24.06.2019 r. do godz. 16:00.

 

Wszelkie informacje niezbędne do przedstawienia oferty znajdą Państwo w załącznikach.

Uprzejmie prosimy o złożenie oferty w formie papierowej na załączonych formularzach, które są dostępne do pobrania w wersji edytowalnej.

W razie pytań prosimy o kontakt mailowy bądź telefoniczny.

 

 

4 02 ENSOL zapytanie ofertowe wraz z załącznikami

4 02 ENSOL załącznik 2 Formularz Oferty

4 02 ENSOL załącznik 3 oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych

4 02 ENSOL załącznik 4 Specyfikacja techniczna przedmiotu oferty

4 02 ENSOL załącznik 5 oświadczenie urządzenie używane

4 02 ENSOL - informacja o wyniku postępowania ofertowego

 

Robot spawalniczy MIG/MAG - rozstrzygnięte

Zapraszamy do składania ofert w zakresie dostawy, montażu i uruchomienia robota spawalniczego MIG/MAG, która jest planowana w ramach projektu pt. „Wdrożenie innowacyjnego kolektora wielkopowierzchniowego dla systemów magazynowania energii” w ramach „Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój” (POIR ) dla Energetyka Solarna Ensol Sp. z o.o. z siedzibą w Raciborzu (47-400), przy ul. Piaskowej 11.

 

Termin składania ofert trwa od dnia 24.04.2019 r. do dnia 27.05.2019 r. do godz. 16:00.

 

Wszelkie informacje niezbędne do przedstawienia oferty znajdą Państwo w załącznikach.

Uprzejmie prosimy o złożenie oferty w formie papierowej na załączonych formularzach, które są dostępne do pobrania w wersji edytowalnej.

W razie pytań prosimy o kontakt mailowy bądź telefoniczny.

 

5 03 ENSOL zapytanie ofertowe z załącznikami

5 03 ENSOL załącznik 2 Formularz Oferty

5 03 ENSOL załącznik 3 oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych

5 03 ENSOL załącznik 4 Specyfikacja techniczna przedmiotu oferty

5 03 ENSOL załącznik 5 oświadczenie urządzenie używane

5 03 ENSOL informacja o wyniku postępowania ofertowego

 

Frezarka konwencjonalna – rozstrzygnięte

Zapraszamy do składania ofert w zakresie dostawy, montażu i uruchomienia frezarki konwencjonalnej, która jest planowana w ramach projektu pt. „Wdrożenie innowacyjnego kolektora wielkopowierzchniowego dla systemów magazynowania energii” w ramach „Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój” (POIR ) dla Energetyka Solarna Ensol Sp. z o.o. z siedzibą w Raciborzu (47-400), przy ul. Piaskowej 11.

Termin składania ofert trwa od dnia 18.02.2019 r. do dnia 22.03.2019 r. do godz. 16:00.

Wszelkie informacje niezbędne do przedstawienia oferty znajdą Państwo w załącznikach.

Uprzejmie prosimy o składanie ofert w formie papierowej na załączonych formularzach, które są w wersji edytowalnej.

W razie pytań prosimy o kontakt mailowy bądź telefoniczny.

3 08 ENSOL zapytanie ofertowe z zalacznikami

3 08 ENSOL zalacznik 2 Formularz Oferty

3 08 ENSOL zalacznik 3 oswiadczenie o braku powiazan osobowych i kapitalowych

3 08 ENSOL załącznik 4 Specyfikacja techniczna przedmiotu oferty

 

Informacja o wyniku postępowania ofertowego

 

Centrum obróbcze CNC 3-osiowe – rozstrzygnięte

Informacja o wyniku postępowania ofertowego jest dostępna do pobrania w załączniku.

Zmiana załącznika nr 2 formularz oferty

Zapraszamy do składania ofert w zakresie dostawy, montażu i uruchomienia Centrum obróbczego CNC 3-osiowego, która jest planowana w ramach projektu pt. „Wdrożenie innowacyjnego kolektora wielkopowierzchniowego dla systemów magazynowania energii”  w ramach „Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój” (POIR ) dla Energetyka Solarna Ensol Sp. z o.o. z siedzibą w Raciborzu (47-400), przy ul. Piaskowej 11. Termin składania ofert trwa od dnia 10.12.2018 r. do dnia 11.01.2019 r. do godz. 16:00.

Wszelkie informacje niezbędne do przedstawienia oferty znajdą Państwo w załącznikach.

Uprzejmie prosimy o składanie ofert w formie papierowej na załączonych formularzach, które są w wersji edytowalnej.

W razie pytań prosimy o kontakt mailowy bądź telefoniczny.

 

Urządzenie do wykonywania meandrycznych układów absorbera – rozstrzygnięte

Zapraszamy do składania ofert w zakresie dostawy, montażu i uruchomienia urządzenia do wykonywania meandrycznych układów absorbera, która jest planowana w ramach projektu pt. „Wdrożenie innowacyjnego kolektora wielkopowierzchniowego dla systemów magazynowania energii”  w ramach „Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój” (POIR ) dla Energetyka Solarna Ensol Sp. z o. o. z siedzibą w Raciborzu (47-400), przy ul. Piaskowej 11. Termin składania ofert trwa od dnia 06.12.2018 r. do dnia 09.01.2019 r. do godz. 16:00.

Wszelkie informacje niezbędne do przedstawienia oferty znajdą Państwo w załącznikach.

Uprzejmie prosimy o składanie ofert w formie papierowej na załączonych formularzach, które są w wersji edytowalnej.

W razie pytań prosimy o kontakt mailowy bądź telefoniczny.

Pakiet 1

 • Śniadanie w formie bufetu

25 zł

Pakiet 2

 • Śniadanie w formie bufetu
 • Obiadokolacja

35 zł

Pakiet 3

 • Śniadanie w formie bufetu
 • Obiad
 • Kolacja

45 zł

Firma Ensol jest OEM-wym producentem kolektorów słonecznych, grup pompowych, systemów do CO oraz generalnym wykonawcą instalacji fotowoltaicznych.

ul. Piaskowa 11, 47-400 Racibórz

32 415 00 80

sales@ensol.pl

Pn-Pt: 07:00 do 16:00