Dofinansowania UE

 

loga

Energetyka Solarna Ensol sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt. „Wdrożenie innowacyjnego kolektora wielkopowierzchniowego dla systemów magazynowania energii”

Celem projektu jest wdrożenie nowej technologii wytwarzania kolektorów wielkopowierzchniowych dla systemów magazynowania energii o najwyższych parametrach techniczno-użytkowych. Innowacja technologiczna została opracowana w ramach przeprowadzonych prac rozwojowych i umożliwi wytwarzanie nowych w stosunku do dotychczas wytwarzanych na świecie (w tym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej) produktów – kolektorów wielkopowierzchniowych dla systemów magazynowania energii o najwyższych parametrach techniczno-użytkowych.

Nowy produkt uzyska niespotykane dotąd cechy techniczno-użytkowe: bardzo wysoką sprawność, najwyższą wytrzymałość i odporność na anomalia pogodowe. Projekt jest odpowiedzią na przeprowadzoną analizę rynku, zapotrzebowania potencjalnych klientów oraz realizacją strategii Wnioskodawcy opartej na wzmocnieniu swojej pozycji konkurencyjnej na rynku międzynarodowym jako producenta produktów charakteryzujących się zaawansowaną technologią, nowatorskimi rozwiązaniami, wysoką jakością oraz atrakcyjną ceną. W celu wdrożenia nowego produktu niezbędne jest nabycie środków trwałych. Produkt zostanie wdrożony po raz pierwszy na świecie na skalę przemysłową. Opracowane rozwiązanie jest przedmiotem zgłoszenia patentowego Wnioskodawcy.

Projekt ma pozytywny wpływ na zrównoważony rozwój oraz jest pozytywny pod względem równych szans.

Dofinansowanie projektu z UE: 1 779 750 PLN
Wartość projektu:
5 085 000 PLN

Okres realizacji: 01.12.2018 r. – 31.12.2019 r.

 

narodowe centrum bada i rozwojuAGH logo

Firma Energetyka Solarna ensol sp. z o.o. jest beneficjentem dofinansowania w ramach 3 konkursu Programu Badań Stosowanych, nr Projektu PBS3/B9/27/2015.

Nazwa Projektu: „Opracowanie nowej generacji hybrydowego kompaktowego kolektora słonecznego z bionicznym absorberem ciepła odpadowego” (akronim ENSOLTECH)

Wartość projektu: 2 637 500 PLN

Wartość dofinansowania: 1 917 000 PLN

Okres realizacji: 01.07.2015 r. – 30.06.2018 r.

Streszczenie: Celem Projektu jest opracowanie konstrukcji oraz badania nad technologią wytwarzania nowej generacji hybrydowych kompaktowych kolektorów słonecznych o wysokiej sprawności w pozyskiwaniu energii cieplnej oraz użytecznej energii elektrycznej do bezpośredniego wykorzystania. Koncepcja polegać będzie na budowie jednego urządzenia zawierającego w sobie trzy główne, zazwyczaj integralne urządzenia, tj. moduł fotowoltaiczny wytwarzający energię elektryczną z promieniowania słonecznego, moduł termiczny pozyskujący energię cieplną również z promieniowania słonecznego w postaci czynnika grzewczego, który służy do podgrzewania centralnej wody użytkowej lub centralnego ogrzewania oraz mikro-inwerter przetwarzający wytworzoną energię elektryczna na napięcie przemienne o parametrach odpowiadającym standardom domowych urządzeń elektrycznych jak i przemysłowym wymaganiom użytkowym.

 

Firma Energetyka Solarna ensol sp. z o.o. otrzymała dotację  na innowacje.

Nazwa inwestycji: „Wdrożenie nowej technologii produkcji wielkopowierzchniowych kolektorów słonecznych o wysokich parametrach technicznych oraz wydajnościowych.”

Wartość projektu:                 984 000,00 PLN

Udział Unii Europejskiej:      408 000,00 PLN

Wkład krajowy:                     72 000,00 PLN

Okres realizacji:                   2011 r. – 2012 r.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

innowacyjna gospodarkaUE logo

Firma Energetyka Solarna ensol sp. z o.o. jest beneficjentem dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013.

Oś priorytetowa: IV Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia

Działanie 4.3 Kredyt technologiczny

Nazwa projektu: Wdrożenie nowej technologii produkcji hybrydowych kolektorów słonecznych PVT o wysokich parametrach wydajnościowych

Wartość projektu: 2 180 000 mln zł

Dofinansowanie UE: 1 110 000 zł

 

innowacyjna gospodarkaUE logo

Firma Energetyka Solarna ensol sp. z o.o. jest beneficjentem dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013.

Oś priorytetowa: Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia,
Działanie 4.3: Kredyt technologiczny.

Tytuł projektu: “Wdrożenie nowej technologii produkcji wielkopowierzchniowych kolektorów słonecznych o wysokich parametrach technicznych oraz wydajnościowych”.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

innowacyjna gospodarkaUE logo

Firma Energetyka Solarna ensol sp. z o.o. jest beneficjentem dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013.

Oś priorytetowa: Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia,
Działanie 4.3: Kredyt technologiczny.

Tytuł projektu: “Wdrożenie nowej technologii produkcji hybrydowych kolektorów słonecznych PVT o wysokich parametrach wydajnościowych”. 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

 

innowacyjna gospodarkaUE logo

Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki
Dotacje na Innowacje
Inwestujemy w waszą przyszłość

Firma Energetyka Solarna ensol sp. z o.o. jest beneficjentem dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013
Działanie 6.1. Paszport do eksportu, Etap II – Wdrożenie planu rozwoju eksportu

Tytuł projektu : “Wdrożenie strategii eksportowej w ramach realizacji Planu Rozwoju Eksportu”
Wartość projektu : 214 600 PLN
Kwota dofinansowania : 107 300 PLN

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

 

innowacyjna gospodarkaUE logo

Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki
Dotacje na Innowacje
Inwestujemy w waszą przyszłość

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013
Działanie 6.1. Paszport do eksportu, Etap I – Przygotowanie planu rozwoju eksportu

Tytuł projektu : “Opracowanie Planu Rozwoju Eksportu dla firmy Energetyka Solarna Ensol Sp. z o.o.”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego                       

Firma Ensol jest OEM-wym producentem kolektorów słonecznych, grup pompowych, systemów do CO oraz generalnym wykonawcą instalacji fotowoltaicznych.

ul. Piaskowa 11, 47-400 Racibórz

32 415 00 80

sales@ensol.pl

Pn-Pt: 07:00 do 16:00