ENERGETYKA SOLARNA ENSOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ realizuje projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla osi priorytetowej III Konkurencyjność MŚP, Działanie 3.2 Innowacje w MŚP pt. „Zakup nowych środków trwałych celem podniesienia konkurencyjności firmy i wprowadzenia na rynek uniwersalnych wielkogabarytowych konstrukcji montażowych z przeznaczeniem dla solartermii i fotowoltaiki”.

Celem realizacji projektu jest zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, dzięki którym możliwe jest wprowadzenie na rynek nowego produktu – wielkogabarytowej, uniwersalnej konstrukcji montażowej z przeznaczeniem do zastosowania w solartermii (kolektorów słonecznych termicznych i hybrydowych) oraz w fotowoltaice.

Wartość projektu: 1 157 553,00 zł

Wysokość wkładu z Funduszy Europejskich: 799 935,00 zł

loga

Ensol company is an OEM manufacturer of solar collectors, pump groups, central heating systems and a general executor of photovoltaic installations.

 Piaskowa 11, 47-400 Racibórz

32 415 00 80

sales@ensol.pl

 Mon-Fri: 07:00 - 16:00