App
SOLAR COLLECTORS

Collectors of diverse surfaces and hydraulic solutions based on a single supporting structure.
We constantly design and build new prototypes with innovative solutions.

Image is not available
App - copy
HYBRID COLLECTORS

The E-PVT 2,0 hybrid collector is a combination of a solar flat plate collector with a pohotovoltaic module with polycrystalline silicon cells.

Image is not available
App - copy - copy
PUMP GROUPS

All elements are made of durable materials and with attention to detail, which ensures long-term and trouble-free operation. As a whole they are enclosed in an EPP casing that minimises heat loss.

Image is not available
App - copy - copy - copy
CENTRAL HEATING SYSTEMS

Pump groups
Hydraulic modules
Distributors and hydraulic couplings
Hydraulic equipment

Image is not available
App - copy - copy - copy - copy
DESIGNING AND GENERAL EXECUTION OF PHOTOVOLTAIC INSTALLATIONS
previous arrow
next arrow

NEWS

Choose a solution for yourself

About us

Over thirty years' experience in the installation and solar industry, large production potential as well as human and technical resources, but also deep concern for the environment and constantly rising energy prices inspired us in 2006 to start production of solar devices.

 

Since the very beginning the activity of ENSOL has been oriented towards manufacturing of flat solar collectors, assembly sets as well as towards completing and selling solar fixtures and complete solar systems. Our design and engineering facilities have enabled us to work out and implement our own solutions in several types of collectors diverse in respect of surface and hydraulic solutions. On the basis of a uniform supporting structure we have created the whole range of collectors characterized by their innovative solutions and high quality as regards their aesthetic qualities and operational efficiency.

 

All our products undergo testing and certification carried out by recognized world renowned research and certifying agencies, namely TUV Rheinland and DIN Certco, and they successfully pass all quality tests. The international quality label „Solar Keymark” on most of our products constitutes an undeniable proof of that. High quality of products, as the main objective of our activity, is not necessarily the cheapest solution at the investment stage. However, in an over twenty- year perspective of a collector’s lifespan it shall bring measurable financial results. We have deliberately and intentionally chosen the most restrictive and reputable research centers, which in every respect confirm our products’ quality in the eyes of our current and potential customers.

 

When you purchase our products you can be sure of making the right decision.

 


 

Why our solutions?

technical knowledge

Expertise, educated staff and cooperation with universities, among others AGH provide the potential for introducing new, often innovative solutions.

extensive machinery park

Modern production halls equipped with a whole range of different devices and specialistic machines enable us to produce at a larger scale, taking care of reproducibility and quality.

quality

The highest quality of our products is confirmed by TÜV Rheinland and DIN CERTCO certificates. Quality is a way of thinking for us, which means that we are constantly looking for the best solutions.

 

loga

Energetyka Solarna Ensol sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt. „Wdrożenie innowacyjnego kolektora wielkopowierzchniowego dla systemów magazynowania energii”

Celem projektu jest wdrożenie nowej technologii wytwarzania kolektorów wielkopowierzchniowych dla systemów magazynowania energii o najwyższych parametrach techniczno-użytkowych. Innowacja technologiczna została opracowana w ramach przeprowadzonych prac rozwojowych i umożliwi wytwarzanie nowych w stosunku do dotychczas wytwarzanych na świecie (w tym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej) produktów – kolektorów wielkopowierzchniowych dla systemów magazynowania energii o najwyższych parametrach techniczno-użytkowych.

Nowy produkt uzyska niespotykane dotąd cechy techniczno-użytkowe: bardzo wysoką sprawność, najwyższą wytrzymałość i odporność na anomalia pogodowe. Projekt jest odpowiedzią na przeprowadzoną analizę rynku, zapotrzebowania potencjalnych klientów oraz realizacją strategii Wnioskodawcy opartej na wzmocnieniu swojej pozycji konkurencyjnej na rynku międzynarodowym jako producenta produktów charakteryzujących się zaawansowaną technologią, nowatorskimi rozwiązaniami, wysoką jakością oraz atrakcyjną ceną. W celu wdrożenia nowego produktu niezbędne jest nabycie środków trwałych. Produkt zostanie wdrożony po raz pierwszy na świecie na skalę przemysłową. Opracowane rozwiązanie jest przedmiotem zgłoszenia patentowego Wnioskodawcy.

Projekt ma pozytywny wpływ na zrównoważony rozwój oraz jest pozytywny pod względem równych szans.

Dofinansowanie projektu z UE: 1 779 750 PLN
Wartość projektu:
5 085 000 PLN

Okres realizacji: 01.12.2018 r. – 31.12.2019 r.

 

narodowe centrum bada i rozwojuAGH logo

Firma Energetyka Solarna ensol sp. z o.o. jest beneficjentem dofinansowania w ramach 3 konkursu Programu Badań Stosowanych, nr Projektu PBS3/B9/27/2015.

Nazwa Projektu: „Opracowanie nowej generacji hybrydowego kompaktowego kolektora słonecznego z bionicznym absorberem ciepła odpadowego” (akronim ENSOLTECH)

Wartość projektu: 2 637 500 PLN

Wartość dofinansowania: 1 917 000 PLN

Okres realizacji: 01.07.2015 r. – 30.06.2018 r.

Streszczenie: Celem Projektu jest opracowanie konstrukcji oraz badania nad technologią wytwarzania nowej generacji hybrydowych kompaktowych kolektorów słonecznych o wysokiej sprawności w pozyskiwaniu energii cieplnej oraz użytecznej energii elektrycznej do bezpośredniego wykorzystania. Koncepcja polegać będzie na budowie jednego urządzenia zawierającego w sobie trzy główne, zazwyczaj integralne urządzenia, tj. moduł fotowoltaiczny wytwarzający energię elektryczną z promieniowania słonecznego, moduł termiczny pozyskujący energię cieplną również z promieniowania słonecznego w postaci czynnika grzewczego, który służy do podgrzewania centralnej wody użytkowej lub centralnego ogrzewania oraz mikro-inwerter przetwarzający wytworzoną energię elektryczna na napięcie przemienne o parametrach odpowiadającym standardom domowych urządzeń elektrycznych jak i przemysłowym wymaganiom użytkowym.

 

Firma Energetyka Solarna ensol sp. z o.o. otrzymała dotację  na innowacje.

Nazwa inwestycji: „Wdrożenie nowej technologii produkcji wielkopowierzchniowych kolektorów słonecznych o wysokich parametrach technicznych oraz wydajnościowych.”

Wartość projektu:                 984 000,00 PLN

Udział Unii Europejskiej:      408 000,00 PLN

Wkład krajowy:                     72 000,00 PLN

Okres realizacji:                   2011 r. – 2012 r.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

innowacyjna gospodarkaUE logo

Firma Energetyka Solarna ensol sp. z o.o. jest beneficjentem dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013.

Oś priorytetowa: IV Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia

Działanie 4.3 Kredyt technologiczny

Nazwa projektu: Wdrożenie nowej technologii produkcji hybrydowych kolektorów słonecznych PVT o wysokich parametrach wydajnościowych

Wartość projektu: 2 180 000 mln zł

Dofinansowanie UE: 1 110 000 zł

 

innowacyjna gospodarkaUE logo

Firma Energetyka Solarna ensol sp. z o.o. jest beneficjentem dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013.

Oś priorytetowa: Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia,
Działanie 4.3: Kredyt technologiczny.

Tytuł projektu: “Wdrożenie nowej technologii produkcji wielkopowierzchniowych kolektorów słonecznych o wysokich parametrach technicznych oraz wydajnościowych”.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

innowacyjna gospodarkaUE logo

Firma Energetyka Solarna ensol sp. z o.o. jest beneficjentem dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013.

Oś priorytetowa: Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia,
Działanie 4.3: Kredyt technologiczny.

Tytuł projektu: “Wdrożenie nowej technologii produkcji hybrydowych kolektorów słonecznych PVT o wysokich parametrach wydajnościowych”. 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

 

innowacyjna gospodarkaUE logo

Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki
Dotacje na Innowacje
Inwestujemy w waszą przyszłość

Firma Energetyka Solarna ensol sp. z o.o. jest beneficjentem dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013
Działanie 6.1. Paszport do eksportu, Etap II – Wdrożenie planu rozwoju eksportu

Tytuł projektu : “Wdrożenie strategii eksportowej w ramach realizacji Planu Rozwoju Eksportu”
Wartość projektu : 214 600 PLN
Kwota dofinansowania : 107 300 PLN

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

 

innowacyjna gospodarkaUE logo

Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki
Dotacje na Innowacje
Inwestujemy w waszą przyszłość

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013
Działanie 6.1. Paszport do eksportu, Etap I – Przygotowanie planu rozwoju eksportu

Tytuł projektu : “Opracowanie Planu Rozwoju Eksportu dla firmy Energetyka Solarna Ensol Sp. z o.o.”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego                       

Ensol company is an OEM manufacturer of solar collectors, pump groups, central heating systems and a general executor of photovoltaic installations.

 Piaskowa 11, 47-400 Racibórz

32 415 00 80

sales@ensol.pl

 Mon-Fri: 07:00 - 16:00