top of page
Kolektory słoneczne
Grupy pompowe solarne
Systemy do CO

Strona główna

Produkty

Realizacje

Fotowoltaika

Do pobrania

Kontakt

  • Youtube
  • LinkedIn
  • Facebook

Firma Ensol jest OEM-wym producentem kolektorów słonecznych, grup pompowych, systemów do CO oraz generalnym wykonawcą instalacji fotowoltaicznych.

         Odnawialne źródła energii to od ponad 30 lat pasja naszej firmy. Dbałość o środowisko naturalne, podążanie za najnowszymi trendami technologicznymi oraz wysoka jakość produktów i usług plasuje nas jako lidera w branży OZE.

      Zdobyte doświadczenie i wiedzę stosujemy do implementacji innowacyjnych rozwiązań , stale badając nowe możliwości oraz stawiając na wielokierunkowy rozwój i nowinki technologiczne. 

 

      Własne zaplecze projektowe i inżynieryjne umożliwia nam od początku działalności opracowywanie i wdrażanie własnych rozwiązań. Współpracujemy z najlepszymi ośrodkami naukowymi w Polsce i stale podnosimy kwalifikacje naszego zespołu.

      Wyjątkowa jakość jest priorytetem naszej firmy i motorem do podejmowania wszelkich decyzji- od zaopatrywania się w najlepszej jakości materiały i komponenty, poprzez precyzję i staranność wykonania każdego produktu - po efektywny i satysfakcjonujący sposób obsługi naszych klientów. Tak duże zaangażowanie w jakość , świadomość wytyczonych celów, praca zespołowa i skuteczna realizacja zadań gwarantuje nasz sukces i zadowolenie klientów.

Wiarygodność i rzetelność naszych działań jest wnikliwie oceniana przez renomowane i uznane w Europie i świecie jednostki badawcze i certyfikujące takie jak TÜV Rheinland i DIN Certco. Efektem tego jest międzynarodowy znak jakości Solar Keymark na większość naszych produktów.

      Wyrazem uznania dla naszych wielokierunkowych działań jest powierzanie nam produkcji OEM-owej produktów gotowych oraz podzespołów dla wiodących światowych marek w branży solarnej i grzewczej.

      Dzięki stabilnemu potencjałowi produkcyjnemu, kadrowemu oraz technicznemu z dużym optymizmem oceniamy naszą przyszłość.

O firmie

Lider w Branży OZE

Wiedza techniczna

Kompetencje, wykształcenie kadry i współpraca z uczelniami m.in. AGH dają potencjał do wprowadzania kolejnych unowocześnionych, często innowacyjnych rozwiązań.

Rozbudowany park maszynowy

Nowoczesne hale produkcyjne wyposażone w cały szereg różnych urządzeń i specjalistycznych maszyn umożliwiają nam produkcję w co raz większej skali, dbając o powtarzalność i jakość.

Jakość

Najwyższa jakość naszych produktów potwierdzona jest certyfikatami TÜV Rheinland i DIN CERTCO. Jakość dla nas to sposób myślenia, który powoduje, że bez przerwy poszukujemy najlepszych rozwiązań.

Dlaczego nasze rozwiązania?

"Sekretem robienia postępów jest rozpoczęcie pracy."

Mark Twain

 

SHOW YOURSELF - polskie produkty budowlane na arenie międzynarodowej- V edycja

Projekt realizowany jest w ramach Programu operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014- 2020, w ramach osi priorytetowej 2 Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw poddziałanie 2.3.3 Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych, wniosek o numerze POIR.02.03.03-20-0001/20.

 

CEL PROJEKTU: Projekt dotyczy internacjonalizacji oferty Polskiego Klastra Budowlanego posiadającego statut KKK, a jego głównym celem jest wzrost internacjonalizacji 17 (w tym 16 MŚP) przedsiębiorstw działających w ramach Krajowego Klastra Kluczowego do 31.12.2023r. Cel zrealizowany będzie poprzez realizację zintegrowanego dostosowanego do potrzeb firm kompleksowego programu internacjonalizacji realizowanego przez Koordynatora na rzecz członków KKK. Osiągnięcie celu planowane jest poprzez realizację następujących działań:


1. Usługi szkoleniowe, w obszarze wejścia firm na rynki zagraniczne, w tym szkolenia stricte sprzedażowe dedykowane działom handlowym oraz językowe, niezbędne kontaktu, negocjacji i skutecznej sprzedaży na eksport.
2. Usługi w zakresie prezentacji oferty klastra na kluczowych zagranicznych rynkach (UE
i inne), poprzez kompleksowe wsparcie udziału przedsiębiorstw w targach i misjach zagranicznych.
3. Promocję Klastra wśród potencjalnych kontrahentów, poprzez przygotowanie i kolportaż katalogów klastra, promocję w mediach targowych, kampanię informacyjno- promocyjną oraz organizację
konferencji.
4. Wzmocnienie współpracy pomiędzy firmami z KKK poprzez animowanie nowych wspólnych projektów, w tym B+R, zawieranie i umacnianie trwałych kontaktów handlowych, które przełożą się na osiągnięcie
przez firmy KKK wymiernych korzyści finansowych.
5. Rozwój KKK poprzez pozyskanie nowych firm, które wzmocnią łańcuch wartości Polskiego Klastra Budowlanego.

 

W ramach efektów realizowanych działań spodziewamy się:

- wprowadzenia na rynki zagraniczne/ internacjonalizacja co najmniej 17 firm KKK w terminie od 01.11.2020r. do 31.12.2023r.;

- wzmocnienie wiedzy i potencjału firm należących do KKK w internacjonalizacji poprzez realizację usług szkoleniowych, konferencji, spotkań z ekspertami z zakresu internacjonalizacji;

- wzmocnienie konkurencyjności oferty KKK na rynkach międzynar. poprzez ich aktywny udziału w tragach i misjach zagranicznych;

- wzmoc. współ. pomiędzy firmami z KKK poprzez animowanie nowych wspólnych projektów, w tym B+R, zawieranie i umacnianie trwałych kontaktów handl., które przełożą się na osiągniecie przez firmy KKK wymiernych korzyści finans.;

- rozwój KKK poprzez pozyskanie nowych firm, które wzmocnią łańcuch wartości.

 

Aktywna działalność klastra jak i Koordynatora sprzyja wzmocnieniu pozycji Polskiego Klastra Budowlanego, czego niewątpliwym przejawem są kolejne wspólne inicjatywy członków klastra w tym te często opartego szeroko rozumiane innowacje.

 

WARTOŚĆ PROJEKTU:

wydatki ogółem: 9 996 400.00 PLN

wydatki kwalifikowane: 9 996 400.00 PLN

dofinansowanie: 7 261 190.00 PLN

Wszystkie firmy zainteresowane współpracą oraz ekspansją międzynarodową zapraszamy do współpracy !!!

Szanowni Klienci,

Serdecznie dziękujemy za poświęcony czas i odwiedzenie naszego stoiska podczas targów ISH! Było nam niezmiernie miło Państwa gościć.

Na naszej stronie, w zakładce Do pobrania znajdą Państwo nasze aktualne katalogi rozwiązań solarno-termicznych i grup pompowych.

W razie jakichkolwiek pytań zapraszamy do kontaktu z naszym działem handlowym.

ENERGETYKA SOLARNA ENSOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ZAPRASZA DO UDZIAŁU W DNIACH OTWARTYCH  W DNIACH 27-28 KWIETNIA 2023R. W RACIBORZU PRZY UL. ŁĄKOWEJ 26A

ENERGETYKA SOLARNA ENSOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ realizuje projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla osi priorytetowej III Konkurencyjność MŚP, Działanie 3.2 Innowacje w MŚP pt. „Zakup nowych środków trwałych celem podniesienia konkurencyjności firmy i wprowadzenia na rynek uniwersalnych wielkogabarytowych konstrukcji montażowych z przeznaczeniem dla solartermii i fotowoltaiki”.

Celem realizacji projektu jest zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, dzięki którym możliwe jest wprowadzenie na rynek nowego produktu – wielkogabarytowej, uniwersalnej konstrukcji montażowej z przeznaczeniem do zastosowania w solartermii (kolektorów słonecznych termicznych i hybrydowych) oraz w fotowoltaice.

Wartość projektu: 1 157 553,00 zł

Wysokość wkładu z Funduszy Europejskich: 799 935,00 zł

bottom of page